رول 240 متری کاغذ هانسول کره همراه با بلک مارک.

هانسول کره جزو برترین برندهای تولیدکننده کاغذهای حرارتی در دنیا می باشد.