رول کاغذ 12 متری بدون چاپ، کاغذ هانسول.

هانسول کره جزو برترین برندهای تولیدکننده کاغذهای حرارتی در دنیا می باشد.